A QUI VA DIRIGIT:

Entitats territorials, gremis i entitats sectorials o empreses agrupades cooperatives o centrals de compra.

Qui som i que fem:

L'equip de Som-hi acompanyem a les entitats, gremis i empreses agrupades i Associacions de Mercats Municipals per definir, aplicar i millorar el pla d'Actuacions de l'Associació.

Ens centrarem en el cor de l'associació, per validar on som, redefinir si cal l'estratègia i buscar el camí planificant estratègicament, així l'assessorament serà l'eficient i efectiu assolint el propòsit que és eixamplar les bases de la Xarxa associativa.

Ho fem perquè el nostre propòsit és potenciar el reequilibri econòmic i aconseguir un model just de desenvolupament empresarial.

Fases que seguirem d'acord amb la Planificació Estratègica:

1. Pas: L´anàlisi d'entitats, gremis i empreses agrupades.

2. Pas: Realització del Pla d'Actuacions de l'Associació.

3. Pas: Gestió estratègica del Pla d'Actuacions de l'Associació.

4. Pas: Crear valor a la xarxa.

5. Pas: L'avaluació del Pla d'Actuacions .

6. Pas: La millora contínua del Pla d'Actuacions.

Que podeu aconseguir amb el nostre assessorament/ajuda:

Propòsit general del servei és definir l'estratègia, realitzar i aplicar el pla d'actuacions POST COVID 19 amb uns amb uns objectius concrets.

 • Recuperar o incrementar les vendes dels socis de la Xarxa Associativa.

 • Estimulació de la demanda dels socis de Xarxa Associativa.

 • Enfortir la solvència financera dels socis i de la Xarxa Associativa.

 • Creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logítica.

 • Recuperació del nombre d’associats.

Serveis Relacionats:

Altres

 • Suport en la reestructuració financera, segons els objectius estratègics de l'associació.

 • Liderar la creació d'un pla de dinamització comercial mancomunat amb tots els representants de l'associació i altres entitats socials que segons objectiu s'hagin d'implicar.

 • Acompanyar per buscar cooperació amb altres entitats i amb l'entorn

 • Acompanyament amb el pla d'actuacions de digitalització presentant propostes adhoc i adaptades la situació actual.

 • Acompanyament en la realització del pla de dinamització territorial conjunta amb els socis, entitats representatives. Buscant sinergies i cooperació amb altres entitats i amb l'entorn.

 • Definir estratègia, realitzar i aplicar el pla d'actuacions de dinamització digital.

 • Definir estratègia, realitzar i aplicar el pla d'acompanyament els associats durant informació i suport durant i post covid 19.

 • Assessoria i consultoria a través de vídeo conferencia o presencial i sessions de formació i reciclatge adaptat a la necessitat de l'associat/s.

Que us proposem:

Us proposem una reunió en línia per fer una preliminar de diagnosi de l'entitat que representeu i buscar solucions per enfortir les vendes, estimular la demanda i recuperar associats.

No ho dubteu, fem una reunió En línia per orientar com portar a l´acció el pla post COVID-19 i poder tenir propostes concretes a la vostra situació.

Junts millor!!