Serveis per entitats, institucions, ajuntaments i associacions.

PLA IMPULSEM A LES EMPRESES: GESTIÓ I IMPARTICIÓ D´UN PROGRAMA D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL PER ENTITATS, INSTITUCIONS, AJUNTAMENTS I ASSOCIACIONS.


Tenir una diagnosi transversal, (el mercat, model de negoci, ubicació, persona, col·lectiu i entorn) del model de negoci o l´associacio que assessoramen per poder elaborar el pla de treball personalitzat per assolir els objectius que ens tracem.

L'objectiu del servei és fer un assessorament transversal del model de negoci o de l'associació Tots els professionals que col·laborem soms especialistes en les àrees a baix esmentades.

 • Concepte de negoci: proposta de valor, analisis inicial.

 • Estratègia empresarial (comunicació i valors)

 • Gestió del negoci

 • La innovació i la responsabilitat

 • Comercialització (Vendes)

 • Marqueting en el punt de venda

 • Màrqueting digital

 • Fidelització clients

SERVEI D'ASSESSORAMENT EMPRESARIAL ONLINE


Després de l'aprovació del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, sorgeixen diferents dubtes en l'àmbit empresarial en general.

Amb aquest servei volem posar a disposició part de l'equip de professionals experts en diferents àrees per donar suport en aquests moments.

L'impacte sanitari d'aquesta crisi està sent brutal, però l'econòmic, està a les nostres mans intentar que sigui el menys profund possible, i això es pot aconseguir donant suport els agents econòmic.

PROPOSTA

Des de Som-hi donarem el servei d'assessorament empresarial per donar sortida als dubtes o qüestions que puguin tenir.

Amb els dubtes que sorgeixin farem un apartat de preguntes freqüents que les empreses artesanes es poden estar fent el davant la crisi del Coronavirus.

Les consultes les agruparemen 4 grans áreas:

 • Gestió empresarial.

 • Legal-Tràmits.

 • Estratègic.

 • Màrketing i vendes (màrketing online)

 • Coaching executiu.

Exemples d'alguns temes que poden ser d´interès actual:

Des del punt de les mesures econòmiques puc adoptar. (acords amb proveïdors, reestructuració de costos, sol·licitud de préstecs o ajudes...)

Com elaborar un pla de contingència, Què haig de fer ara, puc vendre...

Com afecta l’Estat d’Alarma la política de devolucions.

Consultes legals des de com tramitar un ERTE, com s'apliquen les diferents normatives en relació el Covid-19, efectes del coronavirus en els contractes d'arrendament de local de negoci...

SERVEI INTEGRAL PER LA DIGITALIZACIÓ COMERCIAL D´UNA ASSOCIACIO, EIX O GREMI.


Definició Serveis:

Implementació de plataformes marketplace i ecommerce i assessorament estratègic Scommerce (venda vía xarxes socials). Gestor de continguts online i offline.

Serveis:

Marketplace: Implementació plataforma marketplace amb la possibilitat de ser finançada.

Un cop implementada la plataforma s’aplicarà als eixos una quota pel manteniment de continguts, posicionament, campanyes de mailing i creació diari virtual (Paper.li) per a la promoció dels ens comercials. I una quota i/o comissió sobre les vendes pel manteniment del contingut de les botigues i el seu posicionament dins de la plataforma i de rebot a internet.

Ecommerce: Implementació d’ecommerce a les webs dels seus associats amb la possibilitat de ser finançada. Els comerços que s’acullin a la proposta, es pot donar la possibilitat de aportar part de la facturacio a projectes socials i culturals que es desenvolupin al barri que també tindran l’opció de realitzar campanyes de finançament col·lectiu per finançar-se.

Un cop implementada tenim que abordar el posicionament SEO de les botigues i gestió de continguts a les xarxes socials de les tendes online.

Scommerce: Centralització demanda i oferta de la associacio, eix o gremi.

Aparadors a les xarxes socials: Duplicació tendes online a les xarxes socials aprofitant les pàgines de Facebook i Instagram. Venda via market place de Facebook. Pinterest i Etsy (plataforma especialitzada en productes artesanals i fets a mà)

Objectius:

 • Dinamitzar les webs dels eixos, associacions i gremis.

 • Posicionar les entitats i els seus associats a Internet. Per nom i per producte i categoria de producte.

 • Fomentar consum productes de comerç del barri.

 • Apropar el comerç de barri a persones a mobilitat reduïda i persones invidents.

 • Vincular el veïnat i el comerç.

SERVEI DE DISSENY, LA CREACIÓ I LA CONSOLIDACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ I ASSESSORAMENT PER LES EMPRESES, ELS COMERÇOS, ELS I LES PROFESSIONALS I LES PERSONES EMPRENEDORES DELS MUNICIPIS/BARRIS.

Fases del projecte

1. Fase de disseny del servei

En aquesta primera fase alineem les necessitats estratègiques del municipi/Barri/eix comercial amb les nostres aportacions. Per tant, realitzarem una anàlisis completa de la situació a fi de detectar les àrees potencials de millora. Presentarem un informe amb accions concretes que anirem revisant de forma periòdica.

Objectiu: Creació d´un pla d´actuacions, mesurable i revisable d´acord amb el necessitats estratègiques del municipi.

2. Fase d’inici i comunicació del servei

Un cop dissenyat el pla personalitzat pel municipi del municipi/Barri/eix comercial, s’inicia la fase d’execució. Inicialment es farà una comunicació global, fent una fase test amb la seva corresponent validació mitjançant el feed back dels diferents actors d’interès. Es marcaran una sèrie d’indicadors clau.

Objectiu: Iniciar els serveis i validar els resultats de forma periòdica. Fase beta.

3. Fase de Consolidació i millora continua del servei

Aquesta fase segons l’evolució del projecte i de la fase 2, ens permetrà tenir els serveis organitzats i comunicats. Segons l’estratègia aprovada, validarem l’evolució dels indicadors clau.

Objectiu: Disposar de les eines per la consolidació i creixement les empreses, els comerços, els i les professionals i les persones emprenedores del municipi/Barri/eix comercial, amb vocació de millora continua.

DEFINIR, APLICAR I MILLORAR EL PLA D'ACTUACIONS DE L'ASSOCIACIÓ.

Acompanyem a les entitats, gremis i empreses agrupades i Associacions de Mercats Municipals per definir, aplicar i millorar el pla d'Actuacions de l'Associació.

Ens centrarem en el cor de l'associació, per validar on som, redefinir si cal l'estratègia i buscar el camí planificant estratègicament, així l'assessorament serà l'eficient i efectiu assolint el propòsit que és eixamplar les bases de la Xarxa associativa.


SUPORT PER LA PROFESSIONALITZACIÓ PER LES ASSOCIACIONS, EIX O GREMI


 1. SERVEI D'ACOMPANYAMENT EMPRESARIAL PER LA PROFESSIONALITZACIÓ DE LES ASSOCIACIONS I GREMIS.

 2. SERVEI DE GERENCIA EXTERNA PER LA PROFESSIONALITZACIÓ PER LES ASSOCIACIONS, EIX O GREMI.


ALTRES SERVEIS D´ALT VALOR AFEGIT


 • Revisió centres comercials urbans: Optimització de centres comercials urbans en funcionant.

 • Nous desenvolupaments comercials urbans: Estudis de viabilitat, concepte i potencial per a nous centres comercials urbans en les diferents tipologies d'ubicacions disponibles.

 • Estudio activitat comercial en entorns comercial amb flux de visitants.

 • Pla dinamització comercial autogestionats.

 • Estudis de senyalització comercial.

 • Disseny i gestió de campanyes.

 • Responsabilitat social corporativa.

 • Produccions audiovisuals.

 • Cerca, tramitació, seguiment d'ajudes i subvencions de les entitats autonòmiques,nacionals i internacionals.

 • Gestión i impartició de programes d´assessorament empresarial.

 • Marketplace: Implementació plataforma marketplace.

 • Ecommerce: Ecommerce a les webs dels seus associats.

 • Scommerce: Campanyes per centralitzar la demanda i oferta dels associats.