serveis per al col·lectiu

Sessions d’atenció “one to one”

Dintre de l’espai a concretar oferirem un servei d’atenció personalitzat al col.lectiu per atendre consultes, validar idees de negoci, resolució de problemes, etc. mitjançant l’assessorament professional del nostre equip. Aquest servei es pot oferir online.


Consultoria personalitzada in house.

Oferirem atenció a problemàtiques concretes, detecció de punts crítics, i proposta de millores de diferents aspectes del projecte: suport en la definició estratègica , comunicació, fidelització de clients, detecció d'indicadors claus de rendiment, estudis econòmics, pla de fidelització dels empleats, vendes.


Mitjançant la formació donarem suport als col·lectius adscrits, potenciant les aptituds principals i eliminant les mancances detectades.


Sessions de networking

S’organitzaran jornades col·lectives d’interacció entre diversos grups, tan sectorialment con transversalment, enriquint l’ecosistema del Col.lectiu.


Pla d´actuació comercial

Després de la planificació i amb el recolzament de les sessions de coaching grupal es detectaran les necessitats concretes del col.lectiu i s’elaborarà un pla d’actuació comercial global.


Assessorament a emprenedors

S’oferirà un servei especialitzat i dedicat per als nous emprenedors, oferint una validació de la idea de negoci, assessorament per als processos inicials i recolzament per l’elaboració d’un pla de negoci que faciliti l’accés a un finançament del projecte.


Mentoring empresarial

Servei d’apoderament dels representants assignats gràcies a l'experiència com experts i orientacions pràctiques.


Coaching individual

Relació individualitzada, un a un, dissenyada per a assistir a la persona en el desenvolupament i potenciació de la seva eficàcia professional i rendiment en el treball. Presa de consciència per a executar el pla d'acció.


Coaching grupal

Invita a la reflexió estratègica i entrena el colectiu amb el diáleg, mantenint en tot moment el control dels objetius marcats.

Incrementa la confiança y col·laboració entre els membres del grup i el colectiu.


Sessions personalitzades en clústers d’empreses per sector/activitat/interessos comuns

Serveis d’assessorament personalitzats organitzats en clústers específics segon el sector, l’activitat o interessos comuns entre els diversos membres.


Condicions especials del serveis professionals el col·lectiu

Amb avantatges perquè siguin accessibles al col·lectiu.


Ajudes i subvencions

Cerca, tramitació, seguiment d'ajudes i subvencions de les entitats autonòmiques,nacionals i internacionals.


Impulsem a les empreses

Gestió i impartició d´un programa d’assessorament empresarial presencial per als membres/comunitat de les entitats, institucions, ajuntaments i associacions.


Assessorament Online

Servei d'assessorament empresarial online per als membres/comunitat de les entitats, institucions, ajuntaments i associacions.


Dinamització municipal/barris

Servei de disseny, la creació i la consolidació del servei de dinamització i assessorament per les empreses, els comerços, els i les professionals i les persones emprenedores dels municipis/barris.