La diagnosi de la situació del col·lectiu

Diagnòstic de la situació del col·lectiu:

En la ​ fase de diagnosi, realitzarem d'una anàlisi completa de la situació a fi de detectar, les àrees potencials de millora.

Presentarem un informe amb accions que proposem executar en funció de l'objectiu.

En aquesta primera fase alineem les necessitats estratègiques del municipi/Barri/eix comercial amb les nostres aportacions. Per tant, realitzarem una proposta de la situació a fi de detectar les àrees potencials de millora. Presentarem un informe previ amb accions concretes.

Objectiu: Tenir la base per crear el pla d´actuacions, mesurable i revisable d´acord amb el necessitats estratègiques del municipi.

Important dir que amb la planificació estratègica podrem valorar la situació segons el cas, l'equip humà i els recursos dels quals es disposa per a elaborar una “ruta” que permeti a l´equip aconseguir els objectius establerts per al projecte. La visió general es pot oferir perquè no realitzem les tasques diàries del col.lectiu, i per tan es contempla la situació a “vista d'ocell”.

La planificació estratègica està composada per diverses habilitats com la intuïció, la creativitat i l'estratègia.

Important ho fem sense cap compromís.