serveis per al col·lectiu

Sessions d’atenció “one to one”

Dintre de l’espai a concretar oferirem un servei d’atenció personalitzat al col.lectiu per atendre consultes, validar idees de negoci, resolució de problemes, etc. mitjançant l’assessorament professional del nostre equip. Aquest servei es pot oferir online.


Consultoria personalitzada in house.

Oferirem atenció a problemàtiques concretes, detecció de punts crítics, i proposta de millores de diferents aspectes del projecte: suport en la definició estratègica , comunicació, fidelització de clients, detecció d'indicadors claus de rendiment, estudis econòmics, pla de fidelització dels empleats, vendes.


Mitjançant la formació donarem suport als col·lectius adscrits, potenciant les aptituds principals i eliminant les mancances detectades.


Sessions de networking

S’organitzaran jornades col·lectives d’interacció entre diversos grups, tan sectorialment con transversalment, enriquint l’ecosistema del Col.lectiu.


Pla d´actuació comercial

Després de la planificació i amb el recolzament de les sessions de coaching grupal es detectaran les necessitats concretes del col.lectiu i s’elaborarà un pla d’actuació comercial global.


Assessorament a emprenedors

S’oferirà un servei especialitzat i dedicat per als nous emprenedors, oferint una validació de la idea de negoci, assessorament per als processos inicials i recolzament per l’elaboració d’un pla de negoci que faciliti l’accés a un finançament del projecte.


Mentoring empresarial

Servei d’apoderament dels representants assignats gràcies a l'experiència com experts i orientacions pràctiques.


Coaching individual

Relació individualitzada, un a un, dissenyada per a assistir a la persona en el desenvolupament i potenciació de la seva eficàcia professional i rendiment en el treball. Presa de consciència per a executar el pla d'acció.


Sessions personalitzades en clústers d’empreses per sector/activitat/interessos comuns

Serveis d’assessorament personalitzats organitzats en clústers específics segon el sector, l’activitat o interessos comuns entre els diversos membres.


Condicions especials del serveis professionals el col·lectiu

Amb avantatges perquè siguin accessibles al col·lectiu.


Ajudes i subvencions

Cerca, tramitació, seguiment d'ajudes i subvencions de les entitats autonòmiques,nacionals i internacionals.

L'EQUIP EN ACCIÓ

Formació per a comerciants

Coaching grupal

Webinars

Servei assessorament personalitzat (one to one)

L´equip de professionals de diferents disciplines, de SOM-HI consulitng, (legal i fiscal, creatiu, màrqueting, comunicació i vendes) vàrem assessorar en sessions individualitzades i personalitzades per ajudar a millorar la gestió de les empreses i impulsar el projectes.

9 claves post COVID para mejorar tu tienda

9 de les persones del sector del retail que col·laborem en la iniciativa "con el comercio" vam oferir un webinar per a comerciants. Aquest webinar va estar especialment orientat a respondre a les preguntes més freqüents que els comerciants ens heu fet per a afrontar aquesta nova etapa.

Diferencia't posant en valor els teus valores.

Webinars que organitzem amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya dirigit a empresas artesanas.

A partir de setembre properes sessions:

- Com apropar el teu valor al canal online.

- Processos i mètodes de producció de productes artesans.

- Canals de distribució per vendre productes artesans. Una oportunitat.