persones: Coaching grupal-networking-cluster

Coaching grupal

Convida a la reflexió estratègica i entrena el col·lectiu amb el diàleg, mantenint a tot moment el control dels objectius marcats. Augmenta la confiança i col·laboració entre els membres del grup i el col·lectiu.

El procés grupal es una metodologia en la qual es treballa amb situacions sobre els objectius reals. Cada procés grupal és únic i el tindrem que marcar segons l’objectiu i els participants representants que es designin El nostre paper es aconseguir que el grup de persones arribi a l’objectiu amb les eines que tenim a l´ abast a cada moment.

Sessions de networking

S’organitzaran jornades col·lectives d’interacció entre diversos grups, tan sectorialment con transversalment, enriquint l’ecosistema comercial i empresarial del col.lectiu.

Sessions personalitzades en clústers d’empreses per sector/activitat/interessos comuns

Serveis d’assessorament personalitzats organitzats en clústers específics segon el sector, l’activitat o interessos comuns entre els diversos membres.